כותרת מאת:  
פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר שרית בן שמחון-פלג  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר ורדה שיפר  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר אייל טבת  
חוקרי מרכז חזן  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר שרית בן שמחון-פלג  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר שרית בן שמחון-פלג  
ההזדמנות של עובדי הקבלן, הארץ, 2.5.13ההזדמנות של עובדי הקבלן, הארץ, 2.5.13 ד"ר אמיר פז-פוקס  
אמנון פורטוגלי  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר רונן מנדלקרן  
שלומית אבני  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר שרית בן שמחון-פלג; פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר אייל טבת  
חוקרי מרכז חזן  
ד"ר אייל טבת  
עו"ד אן סוצ'יו  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר רונן מנדלקרן  
ד"ר אמיר פז-פוקס; שאול אמסטרדמסקי  
עו"ד אן סוצ'יו  
ד"ר ניר מיכאלי  
ראיון לסדר יום על ממצאי מחקר הפרטה במערכת החינוך, רשת ב'  20.8.12ראיון לסדר יום על ממצאי מחקר הפרטה במערכת החינוך, רשת ב' 20.8.12 ד"ר ניר מיכאלי  
ד"ר אראלה שדמי; עו"ד אן סוצ'יו  
ד"ר אייל טבת  
ד"ר אייל טבת  
אמנון פורטוגלי  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור  
גלית בינט; ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ד יפעת סולל  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
אמנון פורטוגלי  
פרופ' יצחק גל-נור  
אמנון פורטוגלי; ד"ר אמיר פז-פוקס  
אמנון פורטוגלי  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר זהר כוכבי  
אמנון פורטוגלי  
פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר חיים כהן; פרופ' ערן ויגודה-גדות  
אסא מרון  
אילנה שפייזמן; ח"כ זאב ביילסקי  
פרופ' יצחק גל-נור  
פרופ' יצחק גל-נור  
פרופ' דוד חיניץ  
אמנון פורטוגלי  
ד"ר ניר מיכאלי  
חוקרי המרכז  
ד"ר שרית בן שמחון-פלג  
אמנון פורטוגלי  
אמנון פורטוגלי  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור; שלי יחימוביץ  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר זהר כוכבי  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר זהר כוכבי  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ס מיכל גומל; שר הרווחה בוזי הרצוג  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ס מיכל גומל; שר הרווחה בוזי הרצוג  
אייל טבת; ד"ר ארז צפדיה; ד"ר ניר מיכאלי; עו"ד לילך לוריא  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור  
יובל אופק; פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ד נדב ארגוב  
פרופ' יצחק גל-נור  
ד"ר ארז צפדיה  
מטרת ההפרטה במשק להחליש את ועדי העובדים, הארץ, 18.2.09מטרת ההפרטה במשק להחליש את ועדי העובדים, הארץ, 18.2.09 ד"ר אמיר פז-פוקס  
ד"ר אמיר פז-פוקס  
פרופ' יצחק גל-נור