כותרת מאת: שייך לפרק  
מדיניות הפרטת הרכבת בישראל והניסיון בעולם, יולי 2011 מדיניות הפרטת הרכבת בישראל והניסיון בעולם, יולי 2011 אמנון פורטוגלי מדיניות ההפרטה ברכבת ישראל - אמנון פורטוגלי - חדש באתר !!!! ניירות עמדה  
סקירה של הפרטות וניסיונות הפרטה בתחום התשתיות (13.1.11)סקירה של הפרטות וניסיונות הפרטה בתחום התשתיות (13.1.11) אייל טבת חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
חוקרי מרכז חזן חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אייל טבת חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
אייל טבת; ד"ר ארז צפדיה; ד"ר ניר מיכאלי; עו"ד לילך לוריא חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף