מונחון הפרטה של חוקרי המרכז
מהי הפרטה? מצגת (אנונימי)
דוחות שונים על הפרטה
דוח ועדת גרמן 2014
תחקיר: הגז הישראלי והון-שלטון
דיונים על הפרטות בכנסת
PB הפרטות בעולם בזמן אמת
POGO - מעקב ממשלתי
הפרטה ומחאה 2011 -לקט נבחר