מידע בתקשורת ובאינטרנט
דוחות, מחקרים, עתירות
מדריך טרום הפרטה
קורסים על הפרטה באקדמיה
ראיונות עם חכ"ים על הפרטה
עמדת המפלגות בנוגע להפרטה
סיכום קדנציה של הכנסת ה-18
ועדות כנסת ושולחנות עגולים
מרכז חזן בתקשורת
אמסטרדמסקי בעקבות ההפרטה
מעקב אחר המלצות טרכטנברג
אתר מכון ון ליר