English
אירועים וכנסים
חדשות חמות
קריאה מומלצת
על אודות הפרויקט

משנת 2007 מנהל המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים, פרויקט רב היקף הבוחן את תחומי האחריות של המדינה, את הסטת הגבולות בין הציבורי לבין הפרטי ואת סוגיית הרגולציה. מטרת הפרויקט הנהּ לחקור את הסמכויות השלטוניות, ולהגדיר אילו מהן ראויות להפרטה ואילו אינן ראויות. בשנת 2012 החל המרכז את חלקו השני של המחקר שיתמקד בסוגיית הרגולציה. במקביל לפעילות המחקרית, פועל המרכז להטמעת הממצאים במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות ולעורר שיח ציבורי בנושא. 

 

עיקרי הפעילות בשנת 2013

• פרסום הספר על מדיניות ההפרטה בישראל בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים;

• המשך המחקר על הפרטה סביב סוגיות חדשות שטרם נחקרו;

• ביצוע מחקר מקיף על רגולציה בישראל;

 פרסום דוח שנתי (שלישי במספר) שסוקר את ההפרטות וההלאמות שבוצעו באותה שנה בישראל; 

• פרסום ניירות עמדה קצרים סביב סוגיות אקטואליות או בעלות עניין ציבורי;

• השתתפות בועדות הכנסת ובשולחנות עגולים עם נבחרי ציבור ומומחים בתחומים שונים;

• קידום הצעת חוק להסדרת ההפרטה במשק - בשיתוף האגודה לזכויות האזרח;  

• הכנת "מדריך לתהליך קבלת החלטות בענייני הפרטה" - עבור משרדי ממשלה;

• כנסים ופעילות תקשורתית;

• הוראת קורסים על הפרטה במוסדות אקדמיים ואחרים.

 

 

צוות הפרויקט 2013

פרופ' יצחק גל-נור - ראש פרויקט הפרטה ומנהל אקדמי - משרד: 02-5605256

ד"ר אמיר פז-פוקס - מנהל אקדמי שותף; חוקר; מחבר הדוח השנתי (שוהה באוקספורד)

נעמיקה ציון - מנהלת מרכז חזן במכון ון ליר - 054-7689181

ד"ר שרית בן שמחון-פלג - מחברת הדוח השנתי וחוקרת בפרויקט

ד"ר אייל טבת - רכז מחקר בנושא רגולציה בישראל וחוקר בפרויקט

נגה איתן - מקדמת מדיניות ותקשורת - 054-7533644

עו"ד יפעת סולל - רכזת תחום חקיקה

ד"ר ורדה שיפר - רכזת מחקר רגולציה ברשויות מקומיות

 

במחקר שותפים כ- 40 חוקרים, ובראשו ועדת היגוי של מומחים מתחומי המשפט, מדע המדינה, כלכלה, מדיניות ציבורית ועוד.


חברי ועדת ההיגוי של הפרויקט
פרופ' יצחק גל-נור, ד"ר אמיר פז-פוקס, פרופ' אריה ארנון, פרופ' לאה אחדות, פרופ' יוסי זעירא, פרופ' אביה ספיבק, פרופ' גיא מונדלק, פרופ' מיכאל שלו, פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' שמואל שי, פרופ' דוד לוי פאור, עו"ד דידי לחמן-מסר, פרופ' חיים פרשטמן, נעמיקה ציון.

 

לפרטים נוספים:

נעמיקה ציון (פרטים לעיל)

 

 

פרופ' יצחק גלנור בהרצאה במכון מנדל על הפרויקט ועל  

המלצות ועדת המומחים של המחאה החברתית בנוגע להפרטה

צרו קשר
כתובתנו: המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב
חזן במכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי
43, ת"ד 4070, ירושלים 91040
טלפונים: 054-7689181; 02-5605253
מייל: nomika@migvan.org.il
פקס: 02-5619293
  מופעל באמצעות מגוון אפקט