כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
פסיקת בג"צ בעתירה נגד הפרטת שירותי בריאות לתלמידפסיקת בג"צ בעתירה נגד הפרטת שירותי בריאות לתלמיד בג"צ כאן 24.5.12  
ח"כ שלי יחימוביץ אתר שלי יחימוביץ מאי 2011  
בית המשפט העליון אתר לשכת עורכי הדין 28.2.11