כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
חוקרי מרכז חזן ואחרים כתב העת ביטחון סוציאלי, גיליון 90 דצמבר 2012  
סיכום פעילות קרן הסיוע הממשלתית לעמותותסיכום פעילות קרן הסיוע הממשלתית לעמותות ד"ר יוסי כורזים ויריב מן משרד הרווחה, מתוך: סקירת השירותים החברתיים 2011 דצמבר 2012  
מוטי טליאס מכון צפנת למחקר, פיתוח ויעוץ ארגוני אוגוסט 2012  
ד"ר ליהיא להט וגל טלית מרכז טאוב 26.10.11  
סקר עמדות הציבור כלפי מדינת הרווחה והפרטהסקר עמדות הציבור כלפי מדינת הרווחה והפרטה שלמה מזרחי, ניסים כהן, פני יובל המחלקה למדיניות ציבורית, אונ' בן גוריון ספטמבר 2011  
אורלי אלמגור לוטן דוח מרכז מידע ומחקר בכנסת 28.6.11  
שמעון שפירו ודפנה פרומר ביטחון סוציאלי, מס' 84 נובמבר 2010  
פרופ' יוסי קטן משרד הרווחה והשירותים החברתיים אוקטובר 2008  
ד"ר אבישי בניש משפטים, כרך לח(2) תשס"ח 2007  
ההפרטה החלקית של שירותי האומנהההפרטה החלקית של שירותי האומנה ד"ר יוסי כורזים, שלווה לייבוביץ, פרופ' הילל שמיד ביטחון סוציאלי, מס' 70 דצמבר 2005  
איילת ברק-רוסו מרכז מחקר ומידע של הכנסת 16.7.02  
מימי אייזנשטדט; זאב רוזנהק ביטחון סוציאלי 60 2001