כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
עודד שריג, הממונה על שוק ההון משרד האוצר 25.8.13  
חוקרי מרכז חזן ואחרים כתב העת ביטחון סוציאלי, גיליון 90 דצמבר 2012  
סקר עמדות הציבור כלפי מדינת הרווחה והפרטהסקר עמדות הציבור כלפי מדינת הרווחה והפרטה שלמה מזרחי, ניסים כהן, פני יובל המחלקה למדיניות ציבורית, אונ' בן גוריון ספטמבר 2011  
Constitutional Barriers and the Privatization of Public Utilities in Rich DemocraciesConstitutional Barriers and the Privatization of Public Utilities in Rich Democracies Carina Schmitt & Herbert Obingery World Political Science Review 2011  
המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגריםהמשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים פרופ' דפנה ברק ארז עיוני משפט ל(3) פבר' 2008  
גרמניה An International Journal of policy ינואר , 2008  
פרופ' דני גוטווין מעשי משפט ינואר 2008  
מרכז מידע ומחקר בכנסת אתר הכנסת 2007  
פרופ' חיים פרשטמן התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר 2007  
הפרטה נכונההפרטה נכונה פרופ' שלמה יצחקי לא ידוע 2006  
ארץ אחרת ארץ אחרת (גיליון 12) אוקטובר 2002