כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
רעות מרציאנו עבודת תזה, האונ' העברית 9.9.14