כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
עודד שריג, הממונה על שוק ההון משרד האוצר 25.8.13