כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
גרמניה An International Journal of policy ינואר , 2008  
בתוך: אביעזר רביצקי וידידיה שטרן (עורכים), דברים ושברי דברים: על יהדותה של מדינה דמוקרטית אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה 2007