כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
אשר גרוניס - נשיא בית המשפט העליון אתר ועדת חוקה בכנסת 30.8.12  
הצעת חוק מטעם הממשלה אתר הכנסת 13.7.11  
המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגריםהמשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים פרופ' דפנה ברק ארז עיוני משפט ל(3) פבר' 2008  
פרופ' דני גוטווין מעשי משפט ינואר 2008