כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
אלה ורצברגר עיצוב מדיניות חברתית בישראל – מגמות וסוגיות. עמ' 150-170 12.12.07