כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
פסק הדין בנושא עתירת עיר עמים נגד חידוש ההתקשרות עם אלע"ד בעיר דוד ללא מכרזפסק הדין בנושא עתירת עיר עמים נגד חידוש ההתקשרות עם אלע"ד בעיר דוד ללא מכרז בית המשפט המחוזי בירושלים אתר עיר עמים 27.8.12  
פסק דין בג"ץ אתר עיר עמים 26.3.12  
עמותת במקום עמותת במקום 4.1.12  
עתירה לבג"צ News1 23.6.10  
מירון רפפורט אתר עיר עמים 1.5.09