כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
אמנון פורטוגלי ומורן סבוראי מעשי משפט, כרך ד 2011  
הצעת חוק הממשלה אתר משרד המשפטים 31.1.11  
יהודה תמר הצעת תקציב לשנים 2011-12 (מ.מ.מ. בכנסת) 23.11.10  
ערן בן-ימיני ארץ אחרת 31.10.02