כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
עמותת אדם, טבע ודין עמותת אדם, טבע ודין יוני 2011  
תשובת המדינה לבג"צ הקרקעות תשובת המדינה לבג"צ הקרקעות המשיבים-המדינה
11.3.10  
עתירה לבג"צ - הפרטת מקרקעי ישראלעתירה לבג"צ - הפרטת מקרקעי ישראל העותרים
28.1.10  
בג"צ הקרקעות - חוות דעת של כלכלן מומחהבג"צ הקרקעות - חוות דעת של כלכלן מומחה ד"ר אליהו בורוכוב
25.1.10  
פורום המאבק אתר המטה 2010