כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
האגודה לזכויות האזרח מתוך דוח סיכום שנתי 2012 דצמבר 2012  
האגודה לזכויות האזרח אתר האגודה לזכויות האזרח 12.12.12  
עתירה לבג"צ אתר האגודה לזכויות האזרח 31.10.11  
משרד השיכון והבינוי אתר משרד השיכון ינואר 2011  
סוגית הפיקוח על המאבטחים במזרח ירושלים - עתירה לבית המשפטסוגית הפיקוח על המאבטחים במזרח ירושלים - עתירה לבית המשפט האגודה לזכויות האזרח האגודה לזכויות האזרח 19.12.10  
פרופ' יואב פלד אתר אדוה מאי 2000