כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
מיכאל פייגה עיונים בתקומת ישראל, כרך 20, אונ' בן גוריון 2010