כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
מערכת 'עבודה שחורה' בשאילתא למשרד החינוך אתר עבודה שחורה 14.2.11  
עתירה לבג"צ נגד העברת ניהול המכינות לגוף מסחרי עתירה לבג"צ נגד העברת ניהול המכינות לגוף מסחרי העותרים
ינואר 2010  
רקע על המכינות מתוך דו"ח מבקר המדינהרקע על המכינות מתוך דו"ח מבקר המדינה דוח מבקר המדינה 50ב אתר מבקר המדינה מאי 2000