כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
עבודת תזה על מורי קבלןעבודת תזה על מורי קבלן אמנון רבינוביץ האוניברסיטה העברית 16.2.14  
הפרטה מלמטה: שינוים מוסדיים ותמורות ביחסי מדינה-חברה במערכת החינוך בישראלהפרטה מלמטה: שינוים מוסדיים ותמורות ביחסי מדינה-חברה במערכת החינוך בישראל רמי הוד אונ' בן גוריון ינואר 2013  
אתי וייסבלאי מרכז מחקר ומידע בכנסת 16.7.12  
דוח מנכלית משרד החינוך על מורי קבלן דוח מנכלית משרד החינוך על מורי קבלן דני בר גיורא, משה שגיא, רחל מתוקי משרד החינוך דצמבר 2011  
יובל וורגן מרכז המידע והמחקר של הכנסת 8.12.11  
פרוטוקול דיון בהפרטת מערך המורים המחליפיםפרוטוקול דיון בהפרטת מערך המורים המחליפים ועדת החינוך של הכנסת דיון בועדת החינוך של הכנסת 25.7.11  
פסק הדין המתיר רישיון לבית הספר הפרטי חברותאפסק הדין המתיר רישיון לבית הספר הפרטי חברותא בית המשפט המחוזי אתר בתי המשפט 19.6.11  
יובל וורגן מרכז מידע ומחקר בכנסת 7.2.11  
נוגה דגן-בוזגלו מרכז אדווה 16.11.10  
ספר בעריכת פרופ' אורית איכילוב הוצ' רמות, אוניברסיטת תל אביב 2010  
ד"ר ניר מיכאלי כתב העת מפנה, גיליון 58 ספט' 2008  
פרופ' משה יוסטמן התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר 2007  
ממלכתיות מבוזרת: שלטון מקומי, היפרדות ואי שוויון בחינוך הציבורי ממלכתיות מבוזרת: שלטון מקומי, היפרדות ואי שוויון בחינוך הציבורי ד"ר ישי בלנק עיוני משפט (כח (2) נובמבר 2004