כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
סיכום פעילות קרן הסיוע הממשלתית לעמותותסיכום פעילות קרן הסיוע הממשלתית לעמותות ד"ר יוסי כורזים ויריב מן משרד הרווחה, מתוך: סקירת השירותים החברתיים 2011 דצמבר 2012  
מוטי טליאס מכון צפנת למחקר, פיתוח ויעוץ ארגוני אוגוסט 2012  
אסתר זיכלינסקי, ביטחון סוציאלי
מרץ 2010  
הצעת החלטה: יחסי ממשלה - מגזרים (פבר' 2008)הצעת החלטה: יחסי ממשלה - מגזרים (פבר' 2008) שרי ממשלה
1/2/2008