כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
האגודה לזכויות האזרח מתוך: דוח סיכום שנתי 2012 דצמבר 2012  
ניתוח מדיניות תאגוד משק המים ברשויות המקומיות ניתוח מדיניות תאגוד משק המים ברשויות המקומיות ד"ר נחום בן-אליא וארז ימיני רשות המים הממשלתית אוקטובר 2008  
Public Citizen Public Citizen מרץ 2003  
לקראת הסדרה והפרטה במשק  המים בישראללקראת הסדרה והפרטה במשק המים בישראל אורי שמיר ודניאל צ'מנסקי טכניון - מכון גרנד למחקר המים מאי 2001