כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
קואליצית נשים לשלום Who profits מרץ 2011  
עו"ד יעל ברדה ועו"ד גלעד ברנע מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי (כרך שלישי) מרץ 2011  
עו"ד אפי מיכאלי מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי (כרך שלישי) מרץ 2011  
בית המשפט העליון אתר בית המשפט העליון 19.11.09  
מאמר הדן בהפרטת הכליאה והענישה בבתי סוהר מאמר הדן בהפרטת הכליאה והענישה בבתי סוהר פרופ' אלון הראל Legal Theory, Cambridge University Press 2008  
ארץ אחרת מגזין ארץ אחרת גיליון מאי -יוני 2006  
בהובלת המשרד לביטחון פנים; כנסת ישראל רשומות - ספר חוקים, כנסת ישראל 31.3.04  
פרופ' יואב פלד אתר אדוה מאי 2000