כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
עבודת תזה על מורי קבלןעבודת תזה על מורי קבלן אמנון רבינוביץ האוניברסיטה העברית 16.2.14  
הנחיות למיקור חוץ בגופים מוסדיים הנחיות למיקור חוץ בגופים מוסדיים עודד שריג - הממונה על שוק ההון משרד האוצר 25.8.13  
חוקרי מרכז חזן ואחרים כתב העת ביטחון סוציאלי, גיליון 90 דצמבר 2012  
הצעת חוק למניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבוריהצעת חוק למניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי ד"ר אמיר פז-פוקס ועו"ד איתי סבירסקי כאן יוני 2012  
העסקה ישירה של עובדות ניקיון באונ' ת"אהעסקה ישירה של עובדות ניקיון באונ' ת"א אביה ספיבק ומאיר אמיר דוח ספיבק-אמיר יוני 2012  
דוח מנכלית משרד החינוך על מורי קבלן דוח מנכלית משרד החינוך על מורי קבלן דני בר גיורא, משה שגיא, רחל מתוקי משרד החינוך דצמבר 2011  
Project on Government Oversight POGO 13.9.11  
פרוטוקול דיון בהפרטת מערך המורים המחליפיםפרוטוקול דיון בהפרטת מערך המורים המחליפים ועדת החינוך של הכנסת דיון בועדת החינוך של הכנסת 25.7.11  
פרופ' אביה ספיבק וד"ר מאיר אמיר
מאי 2011  
מכון ברוקדייל, ביטוח לאומי מכון ברוקדיל מאי 2011  
שירי בס-ספקטור מרכז מידע ומחקר בכנסת 27.3.11  
אמנון פורטוגלי ומורן סבוראי מעשי משפט, כרך ד 2011  
פסק הדין בעניין אחריות פלילית של "עובדי ההפרטה"פסק הדין בעניין אחריות פלילית של "עובדי ההפרטה" בית המשפט העליון אתר בתי המשפט 2.3.09  
שרון רבין מרגליות מחקרי משפט כ"א תש"ע 2009  
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – רישוי קבלני שירותים) - ניתוח עלויותהצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – רישוי קבלני שירותים) - ניתוח עלויות אליעזר שוורץ מרכז המחקר והמידע של הכנסת התשס"ח-2008  
ד"ר אבישי בניש משפטים, כרך לח(2) תשס"ח 2007  
ד"ר אבי בראלי ארץ אחרת (גיליון 12) 31.10.02