כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
ד"ר אייל טבת באתר זה - מדור ניירות עמדה ינואר 2012  
חברי כנסת מסיעות שונות אתר שלי יחימוביץ מרץ 2011  
איתי פילדמן מרכז מידע ומחקר בכנסת 20.2.11  
החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה אתר רשות החברות הממשלתיות 6.12.10  
ערן בן-ימיני ארץ אחרת 31.10.02