כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
מוטי טליאס מכון צפנת למחקר, פיתוח ויעוץ ארגוני אוגוסט 2012  
לקראת הסדרה והפרטה במשק  המים בישראללקראת הסדרה והפרטה במשק המים בישראל אורי שמיר ודניאל צ'מנסקי טכניון - מכון גרנד למחקר המים מאי 2001