כותרת שם המחבר: מקור תאריך  
חוקרי מרכז חזן ואחרים כתב העת ביטחון סוציאלי, גיליון 90 דצמבר 2012  
ד"ר ליהיא להט וגל טלית מרכז טאוב 26.10.11  
UCD Geary Institute UCD Dublin 2007 - 2010  
פרופ' דוד לוי פאור; ד"ר אבישי בניש (עורכים) מתוך אתר הפורום (בתוך אתר האונ' העברית 2010