כותרת שם המחבר: תאריך מקור  
חיים לוינסון, אורי בלאו ומרדכי טברסקי 19.10.12 הארץ