כותרת שם המחבר: תאריך מקור  
כרמית ראובן 1.1.12 Ynet  
כרמית ראובן 30.4.12 ווינט  
ליאת שלזינגר 30.7.11 מעריב, NRG  
משתתפי הכינוס 7.4.11 מרכז חזן במכון ון ליר  
שלי יחימוביץ 2.2.11 פרוטוקול מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות  
ד"ר איתי גל 26.7.07 ynet