כותרת שם המחבר: תאריך מקור  
ח"כ שלי יחימוביץ 8.8.11 ועדת העבודה והרווחה  
ניצן תנעמי 17.7.11 אתר העוקץ  
יובל אזולאי 13.6.11 גלובס  
רונן מנדלקרן 24/2/2009