כותרת מאת:  
האגודה לזכויות האזרח  
מכון צפנת למחקר  
קבוצת ב“ש-שוויון בבריאות ורופאים לזכויות אדם  
האגודה לזכויות האזרח  
POGO Study  
המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן  
עמותת אדם, טבע ודין