כותרת מאת:  
מצגת לדיון: מגמות הפרטה במערכת החינוךמצגת לדיון: מגמות הפרטה במערכת החינוך ד"ר ניר מיכאלי  
נייר לדיון: מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוךנייר לדיון: מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוך יובל וורגן; מרכז מידע ומחקר בכנסת  
פרוטוקול דיון בועדת החינוך בכנסתפרוטוקול דיון בועדת החינוך בכנסת ד"ר ניר מיכאלי  
ד"ר ניר מיכאלי; ועדת החינוך בכנסת  
ynet