כותרת מאת:  
פרוטוקול הדיון בועדת הכספיםפרוטוקול הדיון בועדת הכספים ועדת כספים בכנסת