כותרת מאת:  
מרשם זכויות הפנסיה - מחקר עבור משרד התמ"ת, אפריל 2010מרשם זכויות הפנסיה - מחקר עבור משרד התמ"ת, אפריל 2010 עו"ד יוסי גטניו