כותרת מאת:  

 
עובדים: מאמר על מחקר ההפרטה - ורד לי, הארץ, 18.2.09עובדים: מאמר על מחקר ההפרטה - ורד לי, הארץ, 18.2.09
 
בריאות: תקציר הרצאתו של פרופ' דוד חיניץ (מצגת)בריאות: תקציר הרצאתו של פרופ' דוד חיניץ (מצגת)
 
עובדים: תקציר הרצאתו של ד"ר אמיר פז-פוקס (מצגת)עובדים: תקציר הרצאתו של ד"ר אמיר פז-פוקס (מצגת)