כותרת מאת: שייך לפרק  
הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל (17.3.11)הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל (17.3.11) עו"ד לילך לוריא חלק שלישי: מחקרים בנושאים חוצי תחומים פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
מרשם זכויות הפנסיה - מחקר עבור משרד התמ"ת, אפריל 2010מרשם זכויות הפנסיה - מחקר עבור משרד התמ"ת, אפריל 2010 עו"ד יוסי גטניו שולחן עגול בנושא פנסיה תעסוקתית - 17.1.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
אייל טבת; ד"ר ארז צפדיה; ד"ר ניר מיכאלי; עו"ד לילך לוריא חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף