כותרת מאת: שייך לפרק  
תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11)תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11) אסא מרון חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
ההפרטה של הביצוע: הספקת שירותים חברתיים באמצעות מיקור חוץ - מקרי מבחן: תוכנית ויסקונסין; מעונות לחוסים (ספט' 2010)ההפרטה של הביצוע: הספקת שירותים חברתיים באמצעות מיקור חוץ - מקרי מבחן: תוכנית ויסקונסין; מעונות לחוסים (ספט' 2010) אריק שרמן; רונן מנדלקרן חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
נספח לפרק ההפרטה של הביצוע: תרשים 2 – מיפוי הפרטת הביצוע של שירותים בישראל (קובץ PPT)נספח לפרק ההפרטה של הביצוע: תרשים 2 – מיפוי הפרטת הביצוע של שירותים בישראל (קובץ PPT) רונן מנדלקרן ואריק שרמן חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
מחקר עבור משרד הרווחה: הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ (דצמ' 2010)מחקר עבור משרד הרווחה: הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ (דצמ' 2010) ד"ר אמיר פז-פוקס; רונן מנדלקרן חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
אסא מרון חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף