כותרת מאת: שייך לפרק  
דניאל גיגי שולחן עגול על הפרטת מערכת הבריאות - 27.12.10 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
דניאל גיגי שולחן עגול על הפרטת מערכת הבריאות - 27.12.10 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
קבוצת ב“ש-שוויון בבריאות ורופאים לזכויות אדם דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים  
תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11)תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11) אסא מרון חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
מקרה מבחן: הפרטה במערכת הבריאות בישראל (ספט' 2010)מקרה מבחן: הפרטה במערכת הבריאות בישראל (ספט' 2010) פרופ' דוד חיניץ חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012