כותרת מאת: שייך לפרק  
POGO Study דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים  
ד"ר אמיר פז-פוקס חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף