כותרת מאת: שייך לפרק  
המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים