כותרת מאת: שייך לפרק  
ד"ר אמיר פז-פוקס חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ס מיכל גומל; שר הרווחה בוזי הרצוג חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ס מיכל גומל; שר הרווחה בוזי הרצוג חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף