כותרת מאת: שייך לפרק  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר רונן מנדלקרן חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף