כותרת מאת: שייך לפרק  
מצגת לדיון: מגמות הפרטה במערכת החינוךמצגת לדיון: מגמות הפרטה במערכת החינוך ד"ר ניר מיכאלי הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה (17.3.11)הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה (17.3.11) נעם גדרון; סמדר מושל; פרופ' דוד לוי פאור חלק רביעי: רגולציה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11)תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11) אסא מרון חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
נייר לדיון: מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוךנייר לדיון: מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוך יובל וורגן; מרכז מידע ומחקר בכנסת הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
פרוטוקול דיון בועדת החינוך בכנסתפרוטוקול דיון בועדת החינוך בכנסת ד"ר ניר מיכאלי הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
מקרה מבחן: מגמות הפרטה במערכת החינוך  (31.3.11)מקרה מבחן: מגמות הפרטה במערכת החינוך (31.3.11) ד"ר ניר מיכאלי חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
ד"ר ניר מיכאלי; ועדת החינוך בכנסת הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
ynet הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר רונן מנדלקרן חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר ניר מיכאלי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ראיון לסדר יום על ממצאי מחקר הפרטה במערכת החינוך, רשת ב'  20.8.12ראיון לסדר יום על ממצאי מחקר הפרטה במערכת החינוך, רשת ב' 20.8.12 ד"ר ניר מיכאלי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר ניר מיכאלי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
אייל טבת; ד"ר ארז צפדיה; ד"ר ניר מיכאלי; עו"ד לילך לוריא חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף