כותרת מאת: שייך לפרק  
האגודה לזכויות האזרח דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים  
אמנון פורטוגלי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; פרופ' יצחק גל-נור חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר זהר כוכבי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
פרופ' יצחק גל-נור חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר חיים כהן; פרופ' ערן ויגודה-גדות חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
פרופ' יצחק גל-נור חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף