כותרת מאת: שייך לפרק  
הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ - מסגרת לניתוח וסקירה השוואתיתהפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ - מסגרת לניתוח וסקירה השוואתית ד"ר אמיר פז-פוקס; רונן מנדלקרן הפרטת הביצוע של המעונות לחוסים - אמיר פז-פוקס ורונן מנדלקרן, יוני 2011 פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
האיכות והעלות של המעונות לטיפול באדם המפגר לפי סוג בעלות: ממשלתי, ציבורי ופרטיהאיכות והעלות של המעונות לטיפול באדם המפגר לפי סוג בעלות: ממשלתי, ציבורי ופרטי מכון ברוקדייל האיכות והעלות של המעונות לחוסים - מכון ברוקדייל (טיוטה להערות), נובמבר 2011 פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
מחקר עבור משרד הרווחה: הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ (דצמ' 2010)מחקר עבור משרד הרווחה: הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ (דצמ' 2010) ד"ר אמיר פז-פוקס; רונן מנדלקרן חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012