כותרת מאת: שייך לפרק  
ניו זילנד וצרפתניו זילנד וצרפת יעל טוביאס חלק חמישי: השוואות בינלאומיות פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012