כותרת מאת: שייך לפרק  
מבוא להפרטת שירותים חברתיים (29.3.11מבוא להפרטת שירותים חברתיים (29.3.11 ד"ר אריאל לוי חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
האגודה לזכויות האזרח דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים  
תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11)תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11) אסא מרון חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
ההפרטה של הביצוע: הספקת שירותים חברתיים באמצעות מיקור חוץ - מקרי מבחן: תוכנית ויסקונסין; מעונות לחוסים (ספט' 2010)ההפרטה של הביצוע: הספקת שירותים חברתיים באמצעות מיקור חוץ - מקרי מבחן: תוכנית ויסקונסין; מעונות לחוסים (ספט' 2010) אריק שרמן; רונן מנדלקרן חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
נספח לפרק ההפרטה של הביצוע: תרשים 2 – מיפוי הפרטת הביצוע של שירותים בישראל (קובץ PPT)נספח לפרק ההפרטה של הביצוע: תרשים 2 – מיפוי הפרטת הביצוע של שירותים בישראל (קובץ PPT) רונן מנדלקרן ואריק שרמן חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
אמנון פורטוגלי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
אסא מרון חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ס מיכל גומל; שר הרווחה בוזי הרצוג חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ד"ר אמיר פז-פוקס; עו"ס מיכל גומל; שר הרווחה בוזי הרצוג חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף