כותרת מאת: שייך לפרק  
הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה (17.3.11)הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה (17.3.11) נעם גדרון; סמדר מושל; פרופ' דוד לוי פאור חלק רביעי: רגולציה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
ד"ר אמיר פז-פוקס; ד"ר רונן מנדלקרן חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף