כותרת תחום שייך לפרק  
נספח לפרק ההפרטה של הביצוע: תרשים 2 – מיפוי הפרטת הביצוע של שירותים בישראל (קובץ PPT)נספח לפרק ההפרטה של הביצוע: תרשים 2 – מיפוי הפרטת הביצוע של שירותים בישראל (קובץ PPT) רווחה; שירותים חברתיים חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012