כותרת תחום שייך לפרק  
האיכות והעלות של המעונות לטיפול באדם המפגר לפי סוג בעלות: ממשלתי, ציבורי ופרטיהאיכות והעלות של המעונות לטיפול באדם המפגר לפי סוג בעלות: ממשלתי, ציבורי ופרטי מעונות לחוסים האיכות והעלות של המעונות לחוסים - מכון ברוקדייל (טיוטה להערות), נובמבר 2011 פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012